Összes kategória »

Magunkról

Magunkról
Az Áruházad.hu Magyarország egyik piacvezető ár-, és termék összehasonlító oldala és online vásárlási kalauza szeretne lenni. Az Áruházad.hu nem webáruház, hanem azok ajánlatait összegyűjtő weboldal.
Partnereink számára megbízható vevőkört biztosítunk, saját reklám kampányokkal gyarapítjuk látogatóink számát, ezzel növeljük a lehetséges átkattintások számát a nálunk hirdető webáruházak irányába.

Elérhetőségeink

Elérhetőségeink
WebTeam Média Group Kft.
7626 Pécs, Zöldellő utca 7/b.
26158000-1-02
www.web-server.hu
Figyelem
Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a megadott címen személyes ügyfélszolgálat nem működik.
Az Áruházad.hu nem forgalmazza az oldalain bemutatott termékeket.

Blog

Hamarosan....

Impresszum

Termékfelelős: Mezőfi István ([email protected])
A szerkesztőség címe: 7626 Pécs, Zöldellő utca 7/b.
E-mail cím: [email protected]
Telefon: +36 30 476 3541
Fax: 72 244-689

Web: www.aruhazad.hu

Az Áruházad.hu üzemeltetője a WebTeam Média Group Kft.

Ügyvezető igazgató: Mezőfi Istvánné ([email protected])
Kiadó címe: 7626 Pécs, Zöldellő utca 7/b.
Cégnyilvántartási száma: Cg. 0209083331
A bejegyző bíróság megnevezése: Baranya Megyei Bíróság
Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-131861/2017.
Adószáma: 26158000-1-02
Web: www.aruhazad.hu

Tárhelyszolgáltató: www.web-server.hu
Panasz bejelentésére szolgáló email cím: [email protected]
Online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/odr/

Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a WebTeam Média Group Kft. (7626 Pécs, Zöldellő utca 7/b.; Cg. 0209083331; a továbbiakban: Áruházad) által működtetett, a https://www.aruhazad.hu oldalon (Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt meglátogatja illetve a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, automatikusan elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, Ön visszautasíthatja a weboldal vagy más szolgáltatásaink használatát.
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosíthassuk, frissíthessük ezen feltételeket, és a módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a jelen szabályzat módosítását.

I. Fogalmak

 • Felhasználó: a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldal szolgáltatását igénybe veszi.
 • Áruházad: WebTeam Média Group Kft. által üzemeltetett aruhazad.hu
 • Partner: a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, akinek a termékeire vonatkozó adatok és információk a Weboldalon megjelennek.
 • Weboldal: a www.aruhazad.hu ár, termék,- és webshop-információkat összehasonlító szolgáltatást nyújtó internetes portál

II. A Szolgáltatás tárgya

 1. A Weboldal célja, így a szolgáltatás tárgya, hogy az interneten tájékozódni, illetve vásárolni kívánó Felhasználók számára hatékony segítséget nyújtson a termékre vonatkozó információk megismeréséhez, az ehhez szükséges információs platformot megteremtse.
 2. A Weboldalon megjelenített árak bruttó fogyasztói árak, amelyeket minden esetben a Partnerek adnak meg.
 3. A Felhasználó és az Áruházad között a Weboldal és/vagy a Portál útján nem jön, és nem jöhet létre szerződés sem a termék megvételére vonatkozóan, sem egyéb tárgyban. A Felhasználó a Portáról a Partner weboldalára, illetve web shopjába navigálhat.

III. A Szolgáltató felelőssége

 1. A Szolgáltatást az Áruházad közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint nyújta a Felhasználónak. Az Áruházad semmiféle felelősséget nem vállal az weboldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 2. Ezért az Áruházad, többek között, nem felel az aruhazad.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó ténylegesen meg tudja venni a Partner által meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.
 3. Az Áruházad nem avatkozik bele a Partner és a felhasználó, közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Áruházadat mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 4. A Partner által az aruhazad.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Áruházad jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Áruházad jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az aruhazad-hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.
 5. Az Áruházad által megadott ellenőrző kódért, jelszóért, annak biztonságos tárolásáért a felhasználó felel.

IV. Vegyes rendelkezések

 1. A szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az Áruházad-at illetik meg. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Weboldalon megjelenített tatalom. Bármely ilyen jellegű tilalmazott tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után. Felhasználóink kijelentik, hogy nem használnak semmilyen szkriptet, robotot vagy spider-t, hogy nyomonkövessék és/vagy lemásolják az oldalt előzetes írásbeli engedély nélkül. Minden, az oldalon megjelenő bejegyzett védjegy a tulajdonos tulajdonát képezi, nem jelképez semmilyen együttműködést az aruhazad.hu és más cégek között.
 2. Az Áruházad fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.
 3. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatásnak a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 4. A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, a Partner és az Áruházad jogainak sérelme nélkül használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.
 5. A jelen Felhasználási Feltételeket az Áruházad bármikor, korlátozásoktól menetesen jogosult módosítani. A Weboldal használatával a Felhasználó a módosításokat elfogadja. Az Áruházad a módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat.

V. Kapcsolattartás

Az Áruházad ügyfélszolgálata az aruhazad.hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat fogadja és kezeli, a fogyasztói / vevői megkereséseket a Partner felé kell megtenni. Az Áruházad elérhetősége: https://www.aruhazad.hu/static_page/elerhetosegeink.html

VI. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Áruházad a Felhasználó személyes adatait csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban (https://www.aruhazad.hu/static_page/adatvedelem.html) foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

 1. Az Áruházad és Felhasználó, Áruházad és Partner közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.
 2. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Áruházad székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
 3. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Vevő az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
  1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
  2. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

VIII. Szerzői jogi rendelkezések

Az aruhazad.hu a WebTeam Média Group Kft. szellemi terméke, egyben licencének kizárólagos tulajdonosa. Az aruhazad.hu oldal tartalmát képező, a Partner által az Áruházad rendelkezésére bocsátott - terméket/szolgáltatást ábrázoló- képre/anyagra Áruházad, mint az általa létrehozott termék-adatlap/szolgáltatás-adatlap részére- felhasználási joggal rendelkezik. Az aruhazad.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az aruhazd.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Áruházad előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

Adatvédelem

A WebTeam Média Group Kft. (székhely: 7626 Pécs, Zöldellő utca 7/b. cégjegyzékszám: Cg. 0209083331) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.
Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-131861/2017
WebTeam Média Group Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, az aruhazad.hu működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.
Mint adatkezelő kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat folyamatosan elérhető a https://www.aruhazad.hu/static_page/adatvedelem.html felületen. A WebTeam Média Group Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit. Az Áruházad.hu bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 12/C § (2) bekezdés). Az Áruházad.hu kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja partnereinek, az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai határozzák meg.
Az aruhazad.hu minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
A Felhasználó személyes adatait akkor is törli az aruhazad.hu, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
Törlés helyett az aruhazad.hu zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat
[email protected], valamint a WebTeam Média Group Kft. 7627 Pécs, Zöldellő utca 7/b. levelezési cím
A WebTeam Média Group Kft. az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés

Kezelt adatok köre: Név, email cím
Adatkezelés célja: Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés
Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig.
Adattörlés: A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az [email protected] email címen, vagy a WebTeam Média Group Kft. 7626 Pécs, Zöldellő utca 7/b. postai címen. A gyűjtött információk a Látogatók vásárlási élményének javítását szolgálják.

Egyéb adatkezelési tudnivalók

Cookie
A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
A cookie-t a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A "cookie"-k letiltásával bármikor leállíthatja az adatok rögzítését. Az ezt megelőzően gyűjtött adatok azonban nem távolíthatóak el a rendszerből technikai okokból.

Naplózott adatok
A honlap működésének nyomon követése, a hatékonyság növelése, a felhasználói szokások elemzése céljából tárolt adatok: a látogatás dátuma és időpontja, IP cím és domain név, az elért tartalom címe, a honlap megtekintésétől számított 90 napig.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók
Az Áruházad.hu a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.
Az Áruházad.hu felhasználóiról gyűjtött adatok védelme nagyon fontos számunkra. Ezeket az adatokat statisztikai célokra gyűjtjük, és az Áruházad.hu nem szolgáltatja ki semmilyen harmadik fél számára.

A résztvevő boltok adatvédelmi elvei Az Áruházad.hu rendszerében megtalálható boltok az ország legjobb internetes kereskedései közül kerülnek ki, így minden bizonnyal rendelkeznek adatvédelmi előírásokkal. Mivel azonban semmilyen direkt irányításunk nincs felettük, az Áruházad.hu nem vállalhat felelősséget értük. Az Áruházad.hu ajánlja, hogy minden esetben keresse meg az adott bolt adatvédelmi elveit mielőtt bármilyen személyes adatát kiadná.

Revíziók
Az Áruházad.hu köti magát az itt leírtakhoz, azonban az Internet jellegéből adódó folyamatos változások miatt előfordulhat, hogy módosítania kell adatvédelmi elveit. A változtatásról Az Áruházad.hu ezen weboldalon keresztül időben tájékoztatni fogja látogatóit.
2018. május 25.